Поверителност


За целите на он-лайн продажба на билети „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД събира и съхранява данни за Потребителите, закупили автобусни билети само и единствено във връзка със сключването на договора за продажба на билети.

Данните, които „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД обработва с оглед на това са:
  - Име на пътуващия
  - Електронна поща
  - Номер на билета
  - Място на пътника
  - Данни за автобусния курс
  - Номер на банковата транзакция при плащане
  
Всички плащания при покупка на автобусни билети се извършват чрез Платежен оператор.
В Сайта на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не се въвежда никаква информация свързана с платежните средства.
Тази информация се обработва изцяло от Платежния оператор и „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД няма достъп, не получава, не събира и не съхранява никакви данни, свързани с плащането освен номера на транзакцията.

„ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД не предоставя, не разгласява и не използва за други цели информация за Потребителите,съхранявани във връзка с он-лайн продажбата на автобусни билети, освен в случаите, в които е задължена по силата на нормативен акт.

„ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД  и събира и обработва личните данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, в качеството си на обработващ от името на съответния Превозвач. Изискуемата информация можете да намерите в Общите условия.

Адрес за кореспонденция: гр.София, бул. "Мария Луиза" №100
Електронна поща: info@centralnaavtogara.bg