Автобусни билети

Всеки клиент на Централна aвтогара - София може да закупи автобусен билет от 40-те каси на превозвачите и 6-те денонощни гишета, разположени в партера на сградата.

При сдобиването си с автобусен билет потребителите на услугите на aвтогарата се съгласяват с общите условия на превозвачите за извършване на превоз на пътници:

 1. С настоящия билет превозвачът сключва договор за превоз на пътници, като
  поема своите отговорности съгласно чл. 42 до чл. 48 от Закона за
  автомобилните превози (обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., изм. и доп. Бр. 11
  от 31.01.2002 г.)

 2. Приносителят на билета е застрахован по време на пътуването за риск
  „Злополука”.

 3. Превозвачът осигурява на притежателя на валиден билет превоз с автобус
  по посочения маршрут и личния му багаж в размер на един куфар и една ръчна
  чанта.

 4. В срок по-малкък от 24 часа преди пътуването общата стойност на билета
  не се възстановява, което е валидно и в случаи на загубен или откраднат
  билет.

 5. Превозвачът не носи отговорност за загубен или откраднат билет,
  дубликати на загубен или откраднат билет не се издават.

 6. Превозвачът не носи отговорност за закъснения по обективни причини.

 7. При неосъществяване на пътуването по вина на превозвача се възстановява
  само стойността на неосъществената част от маршрута.

 8. Пътникът носи лична отговорност за нанесени от него щети на превозното
  средство.

 9. Пушенето в автобуса по време на цялото пътуване е забранено.

 10. Пътникът е длъжен да предоставя билета при поискване за проверка от
  органите на ДАИ, КАТ и вътрешен контрол на превозвача.

 11. Ползването на индивидуалните предпазни колани в автобусите по време на
  пътуването е задължително.