Контакти

Адрес: гр.София, бул. “Кн. Мария Луиза” №100

Денонощна телефонна линия: 0900 63 099 за всички оператори
(Разговорът се таксува 0,60 лв./мин.)

E-mail: info@centralnaavtogara.bg